OVER studio KASBOEK
door Nina Knaack

Waar nieuwsgierigheid verrijkt wordt,
zet studio KASBOEK kunst in een nieuw licht
– een gezamenlijke ontdekkingstocht naar perceptie met kunst die nooit stilstaat.

Cathalijne Postma (1981), Debbie van Berkel (1980) en Jojanneke Postma (1983) werken als een drie-eenheid en zijn als mensen van deze tijd geïnteresseerd in de wijzen waarop wij de werkelijkheid – in zowel de fysieke als virtuele wereld – ervaren, zien en beleven. Onder de naam studio KASBOEK brengen de kunstenaars sinds 2008 samen nieuwe interacties tot stand, waarbij ze een verandering van perceptie teweeg willen brengen en verwondering willen oproepen.

Na de kunstacademie zochten de drie elkaar op om te sparren en elkaar verschillende, nieuwe vragen te stellen door continu te denken in ‘wat als?’. Ze hielden gezamenlijke schetsboekjes bij (kasboekjes), die fungeerden als een kleine werkplaats om ideeën uit te wisselen en aangehaalde thema’s verder te onderzoeken. Door deze uitwisselingen werd het steeds duidelijker dat ze alle drie een andere laag op het onderwerp aanbrachten en daarmee een vernieuwde blik op elkaars denken gaven. Het uitdagen van perspectieven is dan ook wat hen drijft. Ze willen ideeën en vooroordelen bevragen door kruisbestuivingen aan te gaan, om vervolgens andere patronen en interessante verbanden te ontdekken. De samenwerking binnen studio KASBOEK biedt hen een vrijplaats, waar verrassende samenkomsten ontstaan die ze individueel waarschijnlijk niet hadden ontdekt. 

Studio KASBOEK bevraagt in haar concepten de realiteit, met een focus op de overgangsruimte tussen de fysieke en digitale wereld. Dit doen de kunstenaressen door perceptie, licht en zintuiglijke ervaringen te onderzoeken, waarbij ze intuïtief te werk gaan. De interactie tussen kunstwerk, publiek en omgeving vormt de kern van hun werk, waarbij ze de ontmoetingen en kruisbestuivingen die hieruit voortkomen, zorgvuldig observeren. Daarbij streven ze ernaar om een proces bij de kijker te initiëren, om zo een veranderde blik op de wereld te bevorderen. Ze beogen echter niet om de kijker te vertellen hoe de wereld in elkaar zit. In plaats daarvan willen ze handvatten bieden waarmee de kijker meer kan zien en ervaren, om zo een dieper en rijker perspectief op de wereld te stimuleren.

Studio KASBOEK ontwikkelt voortdurend nieuwe projecten waarbij het experiment voorop staat. Voor de drie vrouwen is het maken van kunst een voortdurend onderzoek, vergelijkbaar met de wetenschap. Ze gedijen op pionierschap en willen vooraan staan in ontdekkingen en het verbinden van elementen die nieuwe inzichten bieden. De kunstenaressen denken niet in restricties, maar manifesteren juist op een manier waarbij nieuwe deuren zich openen. De werken van studio KASBOEK vormen een synergie tussen het tastbare en het ontastbare, het verleden en heden, waarbij de grenzen tussen verbeelding en realiteit vervagen.

Studio KASBOEK implementeert de nieuwste digitale technologieën om zowel de ongrijpbaarheid en verwondering als de constructie en verbeelding van de werkelijkheid te verkennen. Recentelijk heeft dit geresulteerd in THE IMAGINARY ENTITY [i]; een hedendaagse samenwerking met Vincent van Gogh. De uitnodiging voor een Artist-in-Residence periode bij het Van GoghHuis in Zundert, bood de mogelijkheid om in het kader van R.E.T.I.N.A. (Reality, Evolving, Technological, Inner, Neural, Adaptation) het mechanisme van herinneringen te onderzoeken. Dit kader gebruiken wij als doorlopend onderzoeksmethode.

Gedurende dit jaar (2023) zal studio KASBOEK een reeks NFTs uitbrengen binnen The Imaginary Entity en hier een theoretisch kader omheen schetsen, met behulp van Tamara Heller, Robbert Paul Ferket en Nina Knaack.

Cathalijne (1981) studeerde als driedimensionale vormgever aan het Sint Lucas Antwerpen met een verdieping in de beeldende kunst op dezelfde opleiding.

Debbie (1980) studeerde aan de master Graphic Design van Post St. Joost academie in Breda.

Jojanneke (1983) studeerde af aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag.

Contact

studio KASBOEK
Van de Reijtstraat 26
4814 NE Breda

Telefoon: +31 (0)6 19 236 234 (Debbie van Berkel)
E-mail: info@kasboek.org

Stichting KASBOEKcollectief is een ontwikkelinstelling, producerende instelling en een presentatie-instelling op het gebied van de professionele kunsten en is opgericht in 2008 te Roosendaal door Cathalijne Postma (1981), Debbie van Berkel (1980) en Jojanneke Postma (1983) met het doel, zoals in de notariële akte staat omschreven: Het in gang zetten en beheren van exposities voor alle vormen van beeldende en toegepaste kunst, en voorts al hetgeen met een en rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Alles in de ruimste zin des woords.

Stichting KASBOEKcollectief is een kleine ideële organisatie zonder winstoogmerk. Sinds 2021 wordt de stichting bestuurd door een onafhankelijk bestuur, bestaande uit:

  • Voorzitter Ben Cartens
  • Secretaris Pieter Sanders
  • Penningmeester Alfred Nobel

Naast een adviserende rol te hebben, keuren de bestuursleden beslissingen en belangrijke documenten van de stichting goed, zoals subsidieaanvragen, jaarverslagen en begrotingen.
Ze zorgen ervoor dat er geen beslissingen worden genomen die het voortbestaan van de stichting in gevaar brengen.De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen bezoldiging.

Studio KASBOEK team:

  • Nina Knaack – schrijver en spreker over hedendaagse kunst
  • Boris Sverlow – 3D & VR specialist, modelleur, visualizer en editor
  • Puck de Keyser – communicatie, PR en advies
  • Evert Slagter – webdevelopment

Beleidsplan 2024 stichting Het Kasboek collectief  (PDF)

Jaarrekening 2022 stichting Het Kasboek collectief  (PDF)