R.E.T.I.N.A.

Reality Evolving Technological INner Adaptation

Project R.E.T.I.N.A. is een verwijzing naar ons netvlies, waarmee we de wereld om ons heen waarnemen. We ontwikkelen een systeem van digitale filters, dat ons letterlijk in staat stelt door de ogen van een ander naar de werkelijkheid te kijken. We onderzoeken alle invalshoeken die invloed hebben op ons kijken en beleven. I.s.m. de hersenen worden de beelden aangevuld met herinneringen en verwachtingen die je wereldbeeld kleuren. Dit maakt dat we soms naar hetzelfde kijken, maar iets anders zien of ervaren. Project R.E.T.I.N.A. maakt het mogelijk om letterlijk door de ogen van een ander te kijken.

Hoe kijken wij naar onszelf, elkaar en onze omgeving en hoe is de interactie daartussen?
Welke processen hebben effect op ons waarnemen en kunnen we beïnvloeden?
Wat als we daarmee het perspectief van de ander kunnen aannemen èn de grenzen van ons eigen waarnemen kunnen verleggen?

Project R.E.T.I.N.A wordt ondersteund door: