K.XVII desire line

De gemeente Ridderkerk heeft aan KASBOEK een aanbesteding toegekend voor een kunstwerk op het Koningsplein in het centrum van Ridderkerk. Het Koningsplein is een overgangsgebied, waar horeca, het gemeentehuis en stedelijke bebouwing samenkomen. Het is een toegankelijke locatie voor mensen op weg naar werk, winkels of een kopje koffie. Een plein waar mensen graag komen, leidt tot ontmoeting, ontplooiing en sociale samenhang.

Het bijzondere aan dit plein is, dat de natuurlijke waterloop de Blaak en de bebouwing op dit plein elkaar treffen. Bovengronds is de natuurlijke waterloop niet meer zichtbaar. Met KXVII, desire line verbeelden we dit trefpunt waar beweging de verbinding is. Zoals het water altijd zijn natuurlijke weg vindt, volgen ook mensen hun natuurlijke route. Deze natuurlijke loop van mensen over het plein staat symbool voor het stukje waterloop van de Blaak dat nog onder het plein doorloopt. Met dit kunstproject wordt de cultuurhistorische waarde van het plein in beeld gebracht. Het definitieve ontwerp voor het kunstwerk is o.a. op basis van intuïtief menselijke gedrag tot stand gekomen. De time-lapse film die gemaakt is, geeft de natuurlijke loop weer van de passanten van het plein en de verbinding met de omgeving. Op de plek waar onderweg gestopt is om de gouden ballon te plaatsen, is een klinker geplaatst, die schittert in de zon. Net zoals de zon voor schittering zorgt op het water. Zo wordt de waarde van het plein op een dynamische en schitterende wijze zichtbaar gemaakt voor alle mensen die het plein passeren. De gouden desire line zijn gouden stenen die de blaak weer op het plein doet herleven en de vorm van de blaak zoals het ononderbroken was. Wanneer de schemering toeslaat meandert de blaak in led-verlichting langs de gouden desire line.

A line is a dot that went for a walk

Paul Klee