K.IX uti possidetis

Een fontein waar vanuit een gedicht ontsproot, geplaatst in de rivier die de grens aangeeft tussen twee provincies Drenthe en Overijssel. KASBOEK IX Uti possidetis, is volledig geïnspireerd op de plek waar het plaatsvond. Een natuurgebied veranderde door een kunstingreep in een park/verblijfplaats waar je kan flaneren. Dit werk laat de passant stil staan en het vertrouwde anders bekijken. Kunst functioneert pas ten volle wanneer energie uit de plek zelf opborrelt. De locatie waar een werk tentoongesteld wordt, ondervraagt steeds hoe kunstenaars zich verhouden tot hun werkomgeving. Het letterlijk werken op een grens is een uitgelezen kans om de grens op te zoeken, te ervaren en ter discussie te stellen. Geologisch en politiek-ideologisch worden grenzen verwoest, verlegd, bewaakt en bevochten. Met dit werk benadrukken we hoe weerlegbaar en verbindend grenzen zijn.

KASBOEK IX, uti possidetis, 2011

Locatie: Grensrivier de Reest
Drenthe en Overijssel

Land-art
Staal, hout, fonteininstallatie
42 x 42 x 8 m

I.s.m. Grensloos Kunst Verkennen

The work of art is not put in a place,
it is that place.

Michael Heizer

Gedicht K.IX uti possidetis

 

Vanuit de fontein meandert

cognitieve dissonantie en geluk.

Met kracht balancerend

op de rand van stilstaan,

stromen woorden over land.

Dynamiek vermengd

met gecontroleerde toeval

incasseert grenzeloos

het alledaagse ritme.

Weerlegbare grenzen uitdelen,

ontvangen en ervaren.

KASBOEK IX, Uti possidetis

in concentrische cirkels.