KASBOEK XVII desire lines

De gemeente Ridderkerk heeft aan KASBOEK een aanbesteding toegekend voor een kunstwerk op het Koningsplein in het centrum van Ridderkerk.
Het Koningsplein is een overgangsgebied, waar horeca, het gemeentehuis en stedelijke bebouwing samenkomen. Het is een toegankelijke locatie voor mensen op weg naar werk, winkels of een kopje koffie. Een plein waar mensen graag komen, leidt tot ontmoeting, ontplooiing en sociale samenhang.
Het bijzondere aan dit plein is, dat de natuurlijke waterloop de Blaak en de bebouwing op dit plein elkaar treffen. Bovengronds is de natuurlijke waterloop niet meer zichtbaar. Met KASBOEK XVII, desire lines verbeelden we dit trefpunt waar beweging de verbinding is. Op 2 februari 2018 heeft de eerste fase van het urban project KASBOEK XVII, desire lines plaatsgevonden. Hierin hebben we de beweging vastgelegd door uw deelname.


Proces urban project KASBOEK XVII, desire lines
Op 2 februari werden er schitterende steentjes, in de vorm van een gouden ballon, bijgedragen aan het kunstwerk KASBOEK XVII, desire lines dat binnenkort wordt gerealiseerd op het Koningsplein. Routes over het plein werden onderweg onderbroken om de ballon te plaatsen.
Zoals het water altijd zijn natuurlijke weg vindt, volgen ook mensen hun natuurlijke route. Deze natuurlijke loop van mensen over het plein staat symbool voor het stukje waterloop van de Blaak dat nog onder het plein doorloopt.
Met dit kunstproject wordt de cultuurhistorische waarde van het plein in beeld gebracht. Het definitieve ontwerp voor het kunstwerk komt op basis van intuïtief menselijke gedrag tot stand. De time-lapse film die gemaakt wordt, geeft de natuurlijke loop weer van de passanten van het plein en de verbinding met de omgeving. Op de plek waar onderweg gestopt is om de gouden ballon te plaatsen, wordt de huidige klinker vervangen door een object die schittert in de zon. Net zoals de zon voor schittering zorgt op het water. Zo wordt de waarde van het plein op een dynamische en schitterende wijze zichtbaar gemaakt voor alle mensen die het plein passeren.

A line is a dot that went for a walk

Paul Klee

Blaak of blaken komt van het woord branden, schitteren en prijken.

Het gemak waarmee ze schitteren, geeft de vroegere waterloop weer.

De looplijnen verbeelden we door huidige klinkers te vervangen door klinkers die flikkeren in de zon zoals de zon reflecteert in het water.