KASBOEK XVI Pop-Up Held

KASBOEK® XVI, Pop-Up Held is het zestiende kunstproject van het kunstenaarscollectief KASBOEK®. In dit project staat de held centraal. Helden zijn er in alle soorten en maten, variërend van de held op sokken tot superheld. Heeft een held een speciale kwaliteit of offert de held zich onbaatzuchtig op voor een ander? Wat is de status van ‘de held’ in tijde van fragmentatie, digitalisering en individualisering, waarin de ontwikkelingen en gebeurtenissen elkaar in een razend tempo opvolgen?

In het kader van één van de prototypes van het Cultuurnetwerk Roosendaal zijn we op zoek naar wie de persoonlijke helden zijn. Moeder, buurman, zus of verre vriend, jong of oud, bekend of onbekend. In maximaal 140 tekens kan worden aangeven wie een held is en waarom. Zo zetten deelnemers hun persoonlijke held in de schijnwerpers en is het een veelbetekenend persoonlijk compliment.

Voorgedragen helden ontvangen een bericht en kunnen vervolgens ook zelf helden voordragen. Elke held is een schakel in het Pop-Up Heldennetwerk, dat groeit volgens het principe van een kettingbrief. Op deze site verzamelt KASBOEK op pop-up wijze de heldenverhalen. Je ziet het grenzeloze heldennetwerk groeien.

Wees een held en benoem een held!

Cultuurnetwerk Roosendaal heeft ons gevraagd om een werk te maken binnen hun project ‘prototype Helden van Roosendaal’. Hierin staan de bewoners van Roosendaal centraal. Het project heeft als doel om verhalen te vangen en daar de achterliggende gedachten en ervaringen van bloot te leggen. Op 13 oktober 2017 is het project van start gegaan in winkelcentrum Roselaar in Roosendaal.


You are the hero of your own story

Joseph Cambell 

KASBOEK XVI, Pop-Up Held performance op 13 oktober 2017 in het winkelcentrum Roselaar te Roosendaal