KASBOEK X waardetransport

KASBOEK X bevond zich in De Nederlandsche Bank, Amsterdam. De Nederlandsche Bank is de centrale bank van Nederland en fungeert als toezichthouder op de gehele financiële sector. Ondanks dat er pallets vol papiergeld en schappen vol goud in de kelders liggen, kan men er geen geld afhalen noch een bankrekening openen. De Nederlandsche Bank beheert het kasboek van de staat en is de revisor van financieel Nederland. Het is het knooppunt waar transacties en informatiestromen, zowel nationaal als internationaal, samenkomen, elkaar voortdurend kruisen, aantikken geregistreerd worden, veranderen van richting en hun koers voortzetten. Dit kloppend hart van de financiële sector kent een complex proces en is voor de toeschouwer nauwelijks te bevatten en is gebaseerd op vertrouwen.

KASBOEK X verbeelde dit proces. Objecten, genummerd, gesigneerd en gecertificeerd, werden vervoerd naar De Nederlandsche Bank in een gepantserde wagen. Dit voertuig, in het straatbeeld bekend als ‘waardetransport’, zorgt voor de veiligheid en ook voor de veiligheidsbeleving. Het is een transportsysteem dat net als De Nederlandse Bank te maken heeft met discretie en daardoor voor de toeschouwer nauwelijks te bevatten en dus gebaseerd op vertrouwen. Eenmaal aangekomen in De Nederlandsche Bank werden de objecten, zoals de taak van De Nederlandsche Bank betaamt, geregistreerd, gerangschikt en wachten op het voortzetten van hun reis. In de expositieruimte van De Nederlandsche Bank werd het waardetransport vertaald in de KASBOEKinstallatie, die speciaal voor deze ruimte was ontwikkeld.

De KASBOEKinstallatie bestond uit een buizenpostsysteem. Ook dit waardetransportsysteem staat bekend om haar betrouwbaarheid, effectiviteit en veiligheid en wordt toegepast wanneer er waardevolle en vertrouwelijke documenten intern verstuurd worden. Een systeem dat normaal voor de buitenwereld verborgen wordt gehouden, werd in ‘KASBOEK X’ waarneembaar. Het systeem nam de hele expositieruimte in beslag en verbeelde het knooppunt waar transacties en informatiestromen samenkomen.

Elke bezoeker kon een gewenst object in de KASBOEKinstallatie plaatsen en het waardetransport voortzetten. Het suisde, het zoog en de koers werd bepaald. De impulsen van het publiek bepaalden de fluctuatie, waarneembaar in snelheid, geluid en ritme. Het object kreeg met vertrouwen een eindbestemming, al wist men niet waar. KASBOEK X, waardetransport vond plaats van 26 april t/m 7 juni 2012.

The mystery was gone, but the amazement was just starting.

Andy Warhol

Luister hier het interview op De Avonden van de VPRO

KASBOEK X_3 capsules_72