cursief & whatnots

YouTube voorvertoningsafbeelding

Cursief
De installatie bestaat uit KASBOEKkopjes en is een steeds terugkerend en belangrijk onderdeel in de KASBOEKexposities. Elk KASBOEKkopje is gesigneerd, genummerd en gecertificeerd. De toeschouwer kan voor een symbolisch bedrag een uniek KASBOEKkopje kopen en wordt met deze kunstaankoop deelgenoot van de installatie. Hieruit wordt wijn of water gedronken tijdens de exposities. De keuze van een KASBOEKkopje lokt een discussie uit over de waarde van kunst. Een keuze kan gemaakt worden uit een esthetisch overweging (mooi of lelijk), maar ook uit welbegrepen eigenbelang, want in het ene KASBOEKkopje past meer drank dan in het andere. De keuze van het publiek is van invloed op de installatie tijdens de expositie. De installatie is voortdurend in beweging en vormt steeds een opstapplaats op weg naar de volgende bestemming.

 

Whatnot Wat ze alleen niet zijn zijn ze samen.

Oorspronkelijk zijn de whatnots ontworpen voor de High-Tea-Discussie-Performance tijdens KASBOEK II in Breda 2009. De whatnots zijn gemaakt van porcelijn en zijn gesigneerd en gecertificeerd.